W pracy spędzamy dużą część naszego życia, dlatego staramy się, żeby był to czas spędzony w dobrej atmosferze. Nie zapominamy przy tym o realizacji ambitnych celów, które dają nam satysfakcję. Jesteśmy pierwszą w pełni transparentną agencją mediową digital.

Szukamy obecnie odpowiednich osób na następujące stanowiska:

Media

Analytics

Na przesyłanym CV zamieść klauzulę o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

============================================

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Play Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-680), ul. Poznańska 16/4, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@pureplay.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). W ramach realizacji tego celu Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania, w celu kierowania ofert pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Ciebie zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.