W pracy spędzamy dużą część naszego życia, dlatego staramy się, żeby był to czas spędzony w dobrej atmosferze. Nie zapominamy przy tym o realizacji ambitnych celów, które dają nam satysfakcję.

Szukamy obecnie odpowiednich osób na następujące stanowiska:

  • Programmatic Manager
  • Programmatic Specialist
  • Junior Programmatic Specialist
  • Programmatic Assistant

Aby aplikować wyślij do nas swoje CV na adres: rekrutacja@pureplay.pl

Na przesyłanym CV zamieść klauzulę o następującej treści:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pure Play Sp. z o.o. Sp. k. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

============================================

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Play Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-860), ul. Poznańsa 16/4, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: IOD@pureplay.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). W ramach realizacji tego celu Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania, w celu kierowania ofert pracy do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Ciebie zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.