Nasze sukcesy

Sukcesy naszych partnerów to najlepszy dowód naszych kompetencji.

Nasze sukcesy

Zwiększanie efektywności poprzez budowanie kompetencji mediowych

Na zlecenie globalnego lidera w branży FMCG zbudowaliśmy zespół mediów digital in-house, który planuje i kupuje kampanie reklamowe na 19 rynkach w Europie. Zespół planuje i kupuje kampanie reklamowe w różnych środowiskach zakupowych (DV360, Meta Ads, Tik Tok Ads i innych) i jest elementem działów marketingu na poszczególnych rynkach.

Zwiększenie efektywności i skuteczności działań digital na rynkach europejskich dla lidera w branży FMCG.

Zaprojektowanie, zbudowanie i rozwój zespołu, wprowadzającego kompetencje mediowe w strukturach marketera.

Zbudowanie procesów i procedur działania, weryfikacja aspektów prawnych i finansowych, projektowanie struktury zespołu, rekrutacja lidera i wsparcie w pozyskaniu pozostałych członków zespołu oraz ich rozwoju.

Marketing cyfrowy

Wyniki

  • Stworzenie zespołu mediów digital in-house w ciągu 5 miesięcy.
  • W pełni funkcjonujący zespół realizujący kampanie digital na 19 rynkach w Europie w ciągu 18 miesięcy
  • Wsparcie w działaniach przez specjalistów dostarczonych przez Pure Play .
  • Zwiększenie efektywności działań digital dzięki pełnej transparentności i zbudowaniu kompetencji digital w struturach Reklamodawcy.

Oszczędność ponad 1,5 mln zł w jednej kampanii

W kampanii wizerunkowej prowadzonej w różnych kanałach digital (DV360, Meta Ads, Direct) dla jednej z największych globalnych marek ubezpieczeniowych, wygenerowaliśmy oszczędność ponad 1,5 mln zł w jednej tylko kampanii.

Zaplanowanie silnej kampanii wizerunkowej w warunkach nietransparentności prowadzonych przez globalny dom mediowy.

Przełożenie celów klienta na KPI-e mediowe. Modyfikacja rekomendacji agencji w stronę efektywnych rozwiązań. Wymuszenie transparentności na agencji (dostęp do kont zakupowych, faktur).

Weryfikacja briefu oraz rekomendacji mediowej agencji, weryfikacja działań mediowych prowadzonych przez agencję. Ciągłe wsparcie Reklamodawcy w prowadzonych działaniach.

Marketing cyfrowy

Wyniki

  • Oszczędność 1,5 mln zł w odniesieniu do pierwotnej propozycji agencji
  • Utransparentnienie działań agencji
  • Zbudowanie świadomości potencjału transparetności w budowaniu efektywności kampanii digital

Weryfikacja działań agencji i redukcja CPA o 80%

W kampanii performance prowadzonej w DV360 (Google) dla globalnego producenta telefonów komórkowych, dostarczyliśmy oczekiwane akcje 80% taniej w porównaniu z agencją klienta. W ramach tego samego budżetu, Reklamodawca mógł mieć 5x lepszy efekt niż konkurencyjna sieciowa agencja mediowa.

Zwiększenie efektywności w kampanii performance na wymagającym rynku telefonów komórkowych.

Kampania performance w mediach digital realizowana równolegle z do agencji klienta. Analiza porównawcza danych ilościowych i jakościowych.

Realizacja kampanii mającej na celu skierowanie ruchu ze strony produktowej – smartfona – na strony sprzedawców detalicznych.

Marketing cyfrowy

Wyniki

  • 5 x niższy CPA dostarczony przez Pure Play w porównaniu z agencją Klienta.
  • 6 x niższy CPM dostarczony przez Pure Play w porównaniu z agencją Klienta.
  • Pełna transparentność operacyjna, mediowa, dokumentacyjna i finansowa w kampanii Pure Play.
Digital campaigns

Chcesz przenieść swoje kampanie cyfrowe na wyższy poziom?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie prosperować w cyfrowym krajobrazie.